Münci Kapani- Politika Bilimine Giriş

politika bilimi Prof. Münci Kapani, bu kitabında çağdaş politika bilimininin temel konularını, yeni araştırmaların ve gelişmelerin ışığında ele alarak inceliyor...

 Munci-Kapani 6155 1387999968Prof. Münci Kapani, bu kitabında çağdaş politika bilimininin temel konularını, yeni araştırmaların ve gelişmelerin ışığında ele alarak inceliyor. Bunlar arasında, politikanın anlamı ve nitelikleri, modern politika biliminin gelişimi, devlet ve egemenlik kavramları, siyasal iktidar kavramı, siyasal iktidarın meşruluk temelleri, siyasal iktidar ve sosyal tabakalaşma, elitler ve kitleler, siyasal katılma ve bununla ilgili olarak değişik demokrasi anlayışları, kamuoyu, siyasal partiler ve baskı grupları gibi konular yer alıyor. Bu ana konuların çerçevesinde, günümüzün Türkiyesinde ön plana çıkan bazı siyasal ve kuramsal sorunların da bilimsel veriler açısından değerlendirilmesi yapılıyor. 

Sorunlara genel olarak eleştirel tahlil açısından yaklaşan yazar, bu arada, yerleşmiş ve kalıplaşmış bazı siyasal kavramlar, siyasal formüller ve 'efsaneler' üzerinde okuyucuyu yeniden düşünmeye ve tartışmaya çağırmaktadır. Prof. Kapani'ye göre, 'politika sürecini gerçek boyutlarıyla kavrayabilmek için, olaylara ve onların yorumuna içi boş klişelerle, örtülü önyargılarla ve ideolojik gözlüklerle değil, mutlaka bilimsel şüphecilikle yaklaşmak gerekir.'